Ornithogalum candicans (syn. Galtonia) (Summer Hyacinth) (Hyacinthaceae)

Osmanthus (syn. x Osmarea b.) x burkwoodii White flower (Oleaceae)

Osmanthus delavayi (Oleaceae)

Osmanthus fragrans Creamy white yellow flower (Sweet Osmanthus) (Oleaceae)

Osmanthus heterophyllus 'Aureomarginatus' Variegated White flower (Oleaceae)

Osmanthus x fortunei Small Creamy white flower (Oleaceae)

Plant List: O

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Camellias  Hydrangeas  Viburnums